ยินดีต้อนรับสู่สถาบันดนตรีท็อปทาเล้นท์

คอร์สที่เปิดสอนในปัจจุบัน

1.การเล่นแอคคอร์เดี้ยน 8.การเป่าแซ็กโซโฟน
2.ศิลปะการแสดงเบื้องต้น 9.การเล่นจะเข้
3.ศิลปะการเต้นเบื้องต้น 10.การเล่นคีย์บอร์ด
4.การเล่นไวโอลิน 11.การเล่นขิม
5.การเล่นเบส 12.การเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า
6.เทคนิคการร้องเพลงอย่างมืออาชีพ 13.การเล่นกีต้าร์โปร่ง
7.เทคนิคการร้องเพลง 14.การตีกลองชุด

คอร์สที่เปิดสอนในปัจจุบัน